MENY
Meny
Aktien 2016-09-30 17:29 RATOS B 40,74 SEK

Serena Properties

Verksamhet

Serena Properties (Serena) är ett nybildat fastighetsbolag med ett bestånd av 21 kommersiella volymhandelsfastigheter i 14 medelstora städer i Finland. Bolaget äger och förvaltar fastigheterna som är belägna på etablerade handelsplatser med attraktiva hyresgäster som till största delen består av dagligvaruhandel och lågprishandel. De största hyresgästerna är Kesko och S-gruppen. Total uthyrningsyta är cirka 152 000 kvadratmeter.

Marknad

Den finska marknaden för handelsfastigheter har på grund av lågkonjunktur och en relativt liten marknad med begränsad likviditet högre avkastningsnivåer än många andra segment och geografier.

Majoriteten av hyresgästerna till Serena är butikskedjor inom dagligvaruhandel och lågprishandel som har presterat relativt väl i en svag inhemsk finsk konjunktur.

Det finns ett antal aktörer som investerar i handelsfastigheter i Norden, till exempel Svenska Handelsfastigheter, Sveafastigheter Riks, Nordika fonder och Vencom.

Året i korthet

Avtal tecknades om förvärv av de fastigheterna i beståendet i november 2015. Transaktionen slutfördes och det nya bolaget bildades i januari 2016. Bolagets hyresgäster inom dagligvaruhandel och lågprishandel har presterat väl under de senaste åren på en i övrigt relativt svag finsk detaljhandelsmarknad.

Under andra kvartalet har försäljning av en mindre fastighet genomförts till ett värde om 2,3 MEUR, vilket översteg värderingen vid Ratos förvärv

Hållbarhet

Serena Properties kommer under Ratos ägande att systematisera sitt arbete med relevanta hållbarhetsfrågor, med fokus på bolagets miljöpåverkan där energianvändning och uppvärmning är viktiga områden. 

Utvecklingspotential

Med bildandet av Serena Properties ser Ratos en möjlighet att genom en proaktiv förvaltning effektivisera den löpande driften och skapa värde genom utveckling av handelsplatserna. Tillväxtmöjligheter finns genom att utveckla beståndet med värdeskapande investeringar, förlängning av hyresavtal och optimering av hyresgästmixen på handelsplatserna. Serena kommer utvärdera attraktiva nordiska tilläggsförvärv i form av liknande fastigheter. Serena har en väldiversifierad portfölj av volymhandelsfastigheter i Finland, med långa kontrakt med högpresterande handelskedjor.

Ratos och meddelägaren Varma är en stark ägarkonstellation med ett gemensamt fokus att genom en mer aktiv förvaltning utveckla och höja värdet på portföljen.

(Huvudsakligen från Ratos årsredovisning 2015.)