MENY
Meny
Aktien 2016-09-28 10:21 RATOS B 40,55 SEK

Serena Properties

  • Marc von Melen

    VD

Serena Properties är ett nybildat fastighetsbolag med ett bestånd av 21 kommersiella volymhandelsfastigheter i 14 medelstora städer i Finland.

Utveckling 2016

(från Ratos delårsrapport januari-juni 2016)

  • God utveckling av hyresintäkter och lönsamhet med flera förlängda hyresavtal
  • Aktiv förvaltning av fastighetsportföljen initierad med fokus på att utveckla respektive handelsplats och renodla portföljen. Försäljning av en mindre fastighet har genomförts till ett värde om 2,3 MEUR, vilket översteg värderingen vid Ratos förvärv

Läs mer om Serena Properties