MENY
Meny
Aktien 2016-09-30 10:06 RATOS B 40,24 SEK

Nebula

  • Pekka Eloholma

    VD

Nebula är en marknadsledande leverantör av molntjänster, ITdrifttjänster och nätverkstjänster till små och medelstora företag på den finska marknaden. Bolaget har två datacentra i Finland och en egen leasad fiberstruktur mellan de största städerna i Finland. Sammanlagt har Nebula cirka 40 000 kunder. 90% av försäljningen är abonnemangsbaserad.

2015 omsatte Nebula 299 Mkr och EBITA uppgick till 87 Mkr. Medelantal anställda 131.

Utveckling 2016

(från Ratos delårsrapport januari-juni 206)

  • God försäljningstillväxt om +17% drivet av ökad efterfrågan inom samtliga tjänsteområden och förvärvet av Telecity
  • Förbättrad lönsamhet som effekt av ökad försäljning drivet av initiativ inom sälj- och produktutveckling
  • Nya satsningar initierade inom försäljning, kundlojalitet och kundservice för att stärka konkurrenskraften

Läs mer om Nebula