MENY
Meny
Aktien 2016-09-30 17:29 RATOS B 40,74 SEK

Företagsledning och styrelse

Företagsledning

Clas Gunneberg, VD
Henrik Fredin, CFO

Styrelse

Anders Lindblad, Ordförande
Henrik Blomé, Ratos
Michael Mononen
Malin Persson
Daniel Repfennig, Ratos (bolagsansvarig)
Per Svantesson