MENY
Meny
Aktien 2016-09-30 17:29 RATOS B 40,74 SEK

Mobile Climate Control

  • Clas Gunneberg

    VD

Mobile Climate Control erbjuder kompletta klimatsystem för tre huvudsakliga kundsegment: bussar, nyttofordon och försvarsfordon. Cirka 80% av bolagets försäljning sker i Nordamerika och cirka 20% i Europa. De större produktionsanläggningarna finns i Kanada (Toronto), USA (Goshen) och Polen (Olawa).

2015 omsatte MCC 1 264 Mkr och EBITA uppgick till 152 Mkr. Medelantal anställda 640.

Utveckling 2016

(från Ratos delårsrapport januari-juni 2016)

  • God försäljningsutveckling, +5% justerat för valutaeffekter. Stark försäljning inom Buss medan Nyttofordon utvecklats svagare
  • Fortsatt god lönsamhet drivet av genomförda åtgärder främst genom ökad produktionseffektivitet
  • Fokus på tillväxtinitiativ genom ökad marknadsnärvaro och produktutveckling

Läs mer om Mobile Climate Control