MENY
Meny
Aktien 2016-09-28 17:29 RATOS B 40,31 SEK

Ledil

  • Rami Huovinen

    VD

Ledil är en finsk ledande global aktör inom sekundäroptik till LED-belysning. Produkterna säljs av egna säljare samt via agenter och distributörer i Europa, Nordamerika och Asien. Tillverkningen sker hos underleverantörer i Finland och Kina.

Under 2015 omsatte Ledil 297 Mkr och EBITA uppgick till 95 Mkr. Medelantal anställda 74.

Utveckling 2016

(från Ratos delårsrapport januari-juni 2016)

  • Stark försäljningstillväxt om +23%, drivet av ökad efterfrågan på samtliga större marknader
  • Ökat rörelseresultat till följd av högre försäljning
  • Strategiska initiativ inom produktutveckling och försäljning, etablering av nytt säljbolag i Nordamerika

Läs mer om Ledil