MENY
Meny
Aktien 2016-09-30 17:29 RATOS B 40,74 SEK

KVD

Verksamhet

KVD är Sveriges största oberoende nätbaserade marknadsplats för förmedling av begagnade bilar. Bolaget har två affärsområden, Personbil och Maskin & Tunga Fordon, samt driver auktionssajterna kvd.se, kvdnorge.no, kvdpro.com och kvdauctions.com där förmedling av personbilar, tunga fordon och maskiner sker vid veckovisa nätauktioner. KVD hanterar hela transaktionen från uppdragsgivare till slutkund och garanterar kvaliteten på de objekt som förmedlas. KVD är oberoende (äger inte objekten) och representerar både köpare och säljare i transaktionen. Syftet är att erbjuda den tryggaste och mest effektiva processen med låg risk för båda parter. Bolaget tillhandahåller även tilläggstjänster som garantier, försäkring, finansiering och transport. Intäkterna består av förmedlingskommission på objekt och tjänster samt försäljning av tilläggstjänster.

KVDs marknadsplatser har över 200 000 unika besökare per vecka och KVD har 16 anläggningar i Sverige och en i Norge. I bolaget ingår även Sveriges största värderingsportal för personbilar, bilpriser.se. Under 2015 lanserades även värderingstjänsten för den norska marknaden. KVD har cirka 170 anställda.

Marknad

Marknaden för företagsbilar är stabil där största konkurrerande kanal för försäljning till slutkund är bilhandlare. KVD konkurrerar även med auktionsföretag som endast säljer till bilhandlare. KVD har en marknadsandel på cirka 10% inom segmentet försäljning av begagnade företagsbilar (främst leasingbilar) i Sverige och är därmed marknadsledande. Sedan 2012 förmedlar KVD även privatägda bilar och har därmed mer än fördubblat den adresserbara marknaden i Sverige. Konkurrenter
på förmedling av privatägda bilar är framförallt de traditionella bilhandlarna samt privat-till-privat försäljning via digital annonsering. Ökad digitalisering och ökad efterfrågan på snabb och säker hantering av köp- och säljprocessen är viktiga drivkrafter. Inom Tunga Fordon är KVDs marknadsandel i dag cirka 7%. Maskinmarknaden är mycket fragmenterad både vad gäller förmedlade objekt och alternativa försäljningskanaler.

Året i korthet

Under 2015 fortsatte KVD med ett flertal tillväxtsatsningar såsom lansering av ny värderingstjänst i Norge, ny auktionssajt för professionella användare inom Maskin & Tunga Fordon, ökade marknadsföringsinsatser, fortsatt automatisering av processer och öppning av fler inlämningsställen.

Försäljningen var stabil under året. Privatbil utvecklades starkt med en tillväxt om 76%. Andelen bilar som förmedlades för privatpersoners räkning uppgick till cirka 20% av total volym bilar mot 12% under 2014. Utvecklingen inom Företagsbil och Maskin & Tunga Fordon var svagare. I Norge var utvecklingen stabil. Etableringen på norska marknaden samt omstruktureringar inom Maskin & Tunga Fordon belastar resultatet för året.

Torbjörn Wik tillträdde som VD i januari 2016.

Hållbarhet

KVDs affärsidé är att erbjuda en effektiv, transparent process för förmedling av begagnande objekt, vilket i sin tur leder till ett mer effektivt resursanvändande och ett mer hållbart samhälle. För att bli den ledande marknadsplatsen krävs förtroende och transparens, vilket ligger till grund för bolagets interna arbete med affärsetik. KVD arbetar också med att successivt miljöanpassa verksamheten, med fokus på bolagets lokala testanläggningar.

Utvecklingspotential

KVD har en mycket konkurrenskraftig affärsmodell, vilket var det viktigaste skälet till att Ratos ursprungligen köpte bolaget. Vi såg även förutsättningar att expandera både i och utanför Sverige samt genom en breddning av erbjudandet. Sedan förvärvet har företagets verksamhet renodlats, förmedling av privatpersoners bilar initierats och KVD har även etablerat sig i Norge. De senaste åren har bolaget gjort betydande investeringar i teknik, marknadsföring, anläggningar och kunderbjudande.

Under 2015 var fokus främst på en kraftig volymtillväxt inom privatbilar. Framöver ser vi stor potential att fortsätta växa inom privatägda bilar då marknadsandelen är liten och tjänsten är efterfrågad av konsumenterna. Fokus kommer också att vara på att utveckla strategiska partnerskap, automatisera processer, utveckla värde-adderande tilläggstjänster samt dra nytta av digitaliseringstrenden.

KVD har en bra plattform för fortsatt stark organisk omsättningstillväxt.

(Huvudsakligen från Ratos årsredovisning 2015.)