MENY
Meny
Aktien 2016-09-30 17:29 RATOS B 40,74 SEK

Företagsledning och styrelse

Företagsledning

Torbjörn Wik, VD
Håkan Ymsén, CFO
Madeleine Fritz, Försäljningschef
Jonas Björkman, VD Bilpriser
Per Blomberg, Affärsutvecklare
Oscar Hamréus, HR-chef
Benny Karlsson, Marknadschef
Henrik Otterstedt, COO
Josef Wellmarker, IT-chef
Joachim Ågren, VD KVD Heavy Equipment

Styrelse

Peter Carrick, Ordförande
Ingrid Engström
Johan Hemminger
Lars Johansson, Ratos (bolagsansvarig)
Cecilia Lundberg, Ratos
Andreas Rosenlew
Magnus Ulfsparre, Suppleant, arbetstagarrepresentant