MENY
Meny
Aktien 2016-09-28 15:30 RATOS B 40,18 SEK

KVD

  • Torbjörn Wik

    VD

KVD är Sveriges största oberoende nätbaserade marknadsplats för förmedling av begagnade bilar. Företaget driver auktionssajterna kvd.se, kvdnorge.no, kvdpro.com och kvdauctions.com, där förmedling av personbilar, tunga fordon och maskiner sker vid veckovisa nätauktioner. Antalet unika besökare uppgår till cirka 200 000 per vecka. I bolaget ingår värderingstjänster för personbilar.

Under 2015 omsatte KVD 317 Mkr och EBITA uppgick till 29 Mkr. Medelantal anställda 168.

Utveckling 2016

(från Ratos delårsrapport januari-juni.2016)

  • Stabil försäljningsutveckling drivet av god tillväxt inom Privatbil +26%, stabil utveckling inom Företagsbil och något svagare för Maskin & Tunga Fordon
  • Stärkt operativ EBITA till följd av genomförd avveckling av den olönsamma norska auktionsverksamheten. Avvecklingskostnader belastar det redovisade resultatet
  • Fortsatta satsningar inom IT och tjänsteutveckling för att öka kundnyttan på auktionssajterna

Läs mer om KVD