MENY
Meny
Aktien 2016-09-27 17:29 RATOS B 39,81 SEK

Företagsledning och styrelse

Företagsledning

Eskil Zapffe, VD
Øyvind Sandnes, CFO
Kristian S. Iversen, VP Operations
Peter K. Sørensen, VP R&D
Marius Torjusen, VP Brands
Rene Christensen, SVP Sales

Styrelse

Anders Lindblad, Ordförande
Lars Johansson, Ratos
Rannveig Krane
Lennart Rappe
Johan Rydmark, Ratos (bolagsansvarig)
Geir Bunes, Arbetstagarrepresentant
Arild Johannessen, Arbetstagarrepresentant
Tommy Johannessen, Arbetstagarrepresentant