MENY
Meny
Aktien 2016-09-30 17:29 RATOS B 40,74 SEK

Jøtul

  • Eskil Zapffe

    VD

Norska Jøtul är en global leverantör av braskaminer med huvudsaklig tillverkning i Norge och Danmark.

2015 omsatte Jøtul 930 Mkr och EBITA uppgick till 0 Mkr. Medelantal anställda 595.

Utveckling 2016

(från Ratos delårsrapport januari-juni  2016)

  • Försäljningen ökade med +7% (+1% justerat för valutaeffekter) främst drivet av ökad efterfrågan på den norska marknaden. Förbättrat resultat till följd av tidigare genomförda omstrukturerings- och effektiviseringsåtgärder
  • Fortsatt högt fokus på förbättring av produktionseffektiviteten

Läs mer om Jøtul