MENY
Meny
Aktien 2016-09-30 17:29 RATOS B 40,74 SEK

HL Display

  • Nina Jönsson

    VD

HL Display är en internationell leverantör av produkter och lösningar för butikskommunikation och varuexponering med verksamhet på 47 marknader. Tillverkning sker i Polen, Sverige, Kina och Storbritannien.

2015 omsatte HL Display 1 488 Mkr och EBITA uppgick till 8 Mkr.Medelantal anställda 993.

Utveckling 2016

(från Ratos delårsrapport januari-juni 2016)

  • Efter positiv försäljningsutveckling under första kvartalet sågs en avmattning under andra kvartalet främst hänförligt till svagare utveckling i Storbritannien. Försäljningsutvecklingen justerad för valutaeffekter uppgick till -2%
  • Positiv lönsamhetsutveckling drivet av tidigare genomförda omstruktureringar
  • Fortsatt fokus på försäljningsinitiativ och ökad effektivitet inom produktion

Läs mer om HL Display