MENY
Meny
Aktien 2016-09-23 17:29 RATOS B 40,16 SEK

HENT

  • Jan Jahren

    VD

HENT är en ledande norsk byggentreprenör med projekt i Norge och Sverige. Bolaget är inriktat på nybyggnation av offentliga och kommersiella fastigheter, och fokuserar sina resurser på projektutveckling, projektledning och inköp. Projekten genomförs i stor utsträckning av ett brett nätverk av kvalitetssäkrade underentreprenörer.

2015 omsatte HENT 5 716 Mkr och EBITA uppgick till 189 Mkr. Medelantal anställda 637.

Utveckling 2016

(från Ratos delårsrapport januari-juni 2016)

  • Mycket god försäljningstillväxt om +55% drivet av stark orderbok och god utveckling i pågående projekt
  • God lönsamhet som resultat av ökad omsättning samt effektivt genomförande av pågående projekt
  • Mycket stark orderingång om 5,7 miljarder NOK. Under andra kvartalet har HENT tecknat avtal om byggnation av ett hotell i Trondheim med ordervärde om cirka 800 MNOK, samt två genombrottskontrakt på den svenska marknaden värda totalt cirka 1,6 miljarder kr, en viktig etablering inom både privat och offentlig sektor
  • Orderboken per 30 juni 2016 uppgick till cirka 10,5 miljarder NOK (cirka 9,0 miljarder NOK per 30 juni 2015)