MENY
Meny
Aktien 2016-09-30 17:29 RATOS B 40,74 SEK

Företagsledning och styrelse

Företagsledning

Juha Silvennoinen, VD
Ville Mannola, CFO
Harri Jokinen, Group VP, Business Unit Piping Solutions
Jukka Suotsalo, Group VP, Business Unit Hose Management
Jouni Honkala, Group VP, Supply Chain Management
Suvi-Maarit Kario, Group VP, Human Resources & Corporate Responsibility
Chris Hargreaves, Region VP, North Sea
Vesa Mäkelä, Region VP, North & Central Europe
Pablo Moya, Region VP, Mediterranean
Ralf Ståhle, Region VP, Asia-Pacific
Claus Toxvig, Region VP, China

Styrelse

Per Nordgren, Ordförande
Viktoria Bergman
Mårten Bernow, Ratos (bolagsansvarig)
Henrik Blomé, Ratos
Sveinung Hansen
Roger Holm
Tero Merentie, Suppleant, Ratos