MENY
Meny
Aktien 2016-09-30 17:29 RATOS B 40,74 SEK

GS-Hydro

  • Juha Silvennoinen

    VD

GS-Hydro är en ledande global leverantör av icke-svetsade rörsystem. Produkterna och tjänsterna används inom marinoch offshoreindustrin och inom landbaserade segment som pappers- och metallindustri samt i testutrustning för fordonsindustrin.

2015 omsatte GS-Hydro 1 175 Mkr och EBITA uppgick till 12 Mkr. Medelantal anställda 694.

Utveckling 2016

(från Ratos delårsrapport januari-juni 2016)

  • Fortsatt mycket svag utveckling och efterfrågan inom både offshoresegmentet och det landbaserade segmentet. Negativt resultat drivet av låg volym, prispress, fortsatt överkapacitet och ökade kostnader i enskilda projekt
  • Implementering av globalt omstruktureringsprogram med fokus på effektivitet och kostnadsbesparingar fortskrider och ytterligare åtgärder vidtas. Kapitaltillskott om 5 MEUR genomfört

Läs mer om GS-Hydro