MENY
Meny
Aktien 2016-09-30 15:19 RATOS B 40,33 SEK

Företagsledning och styrelse

Företagsledning

Ove Bergkvist, VD
Jens Wikman, CFO
Erik Bergqvist, Affärsenhetschef, Åmål
Henrik Dagberg, COO, Chef Affärsutveckling
Hans-Åke Elfwing, Affärsenhetschef Motorvagnar
Lena Gellerhed, HR-chef
Gustav Jansson, Affärsenhetschef Arbetsmaskiner
Matts Lindqvist, Affärsenhetschef SJ
Jörgen Mörtsell, Affärsenhetschef Gods
Anders Repfennig, Affärsenhetschef Örebro
Mattias Wessman, CIO

 

Styrelse

Leif Johansson, Ordförande
Kjell Carlsson
Anna Elgh
Christian Johansson Gebauer, Ratos
Henrik Lundh, Ratos (bolagsansvarig)
Bertil Hallén, Arbetstagarrepresentant
Karin Nyberg, Arbetstagarrepresentant