MENY
Meny
Aktien 2016-09-29 17:29 RATOS B 40,64 SEK

Euromaint

  • Ove Bergkvist

    VD

Euromaint är Sveriges ledande oberoende underhållsföretag för spårtrafikbranschen.

Under 2015 omsatte Euromaint 1 735 Mkr och EBITA uppgick till 74 Mkr. Medelantal anställda 1 144.

Utveckling 2016

(från Ratos delårsrapport januari-juni 2016)

  • Lägre omsättning och operativ EBITA som effekt av främst lägre volymer på grund av tidigare avslutade kontrakt. Effektiviseringsarbetet fortskrider enligt plan. Euromaint har vunnit ett åttaårigt kontrakt gällande underhåll av Arlanda Express, vilket befäster positionen som högkvalitativ underhållare av Sveriges premiumflottor
  • Ratos tillförde totalt 120 Mkr i samband med att Euromaint i februari ingick nytt finansieringsavtal

Läs mer om Euromaint