MENY
Meny
Aktien 2016-09-23 17:29 RATOS B 40,16 SEK

Företagsledning och styrelse

Företagsledning

Lennart Hagelqvist, VD
Patrik Nilsson, CFO
Lennart Thålin, EVP Americas
Rolf Backe, EVP Production and Supply Chain
Magdalena Sandström, CTO
Lena Rickard, HR
Carina Cederleuf Hvied, Executive assistant

Styrelse

Stig Karlsson, Ordförande
Torben Bjerre-Madsen
Henrik Blomé, Ratos
Eva Kornfeldt
Hans Porat
Carl-Erik Ridderstråle
Lene Sandvoll Stern, Ratos (bolagsansvarig)
Fredrik Nilsson, Arbetstagarrepresentant
Linda Jahic, Arbetstagarrepresentant
Michael Edvinsson, Suppleant, arbetstagarrepresentant
Per Månsson, Suppleant, arbetstagarrepresentant