MENY
Meny
Aktien 2016-09-26 17:29 RATOS B 39,60 SEK

Diab

  • Lennart Hagelqvist

    VD

Diab är ett globalt företag som utvecklar, tillverkar och säljer kärnmaterial till kompositkonstruktioner för bland annat vingar till vindkraftverk, skrov och däck till fritidsbåtar samt detaljer till flygplan, tåg, industriella applikationer och byggnader. Materialet har en unik kombination av egenskaper såsom låg vikt, hög hållfasthet, isolationsförmåga samt kemisk resistens.

2015 omsatte Diab 1 450 Mkr och EBITA uppgick till 154 Mkr. Medelantal anställda 1 117.

Utveckling 2016

(från Ratos delårsrapport januari-juni 2016)

  • Försäljningen ökade +8% jämfört med föregående år justerat för valutaeffekter, med fortsatt stark utveckling inom TIA*- och Vindkraftsegmentet, medan efterfrågan inom Marinsegmentet var svag. Viss återhämtning i Kina under andra kvartalet, övriga marknader visar god tillväxt
  • Planerade tillväxtsatsningar har medfört ökade kostnader vilket tillsammans med negativa valutaeffekter belastat resultatet
  • Den nya anläggningen för IPN-skumproduktion i Kina invigdes i slutet av juni 2016
  • Airbus godkände i maj Diabs nyligen framtagna F50 material, vilket innebär ett genombrott för Diab inom Aerospacesegmentet

* Transport, Industry, Aerospace.

Läs mer om Diab