MENY
Meny
Aktien 2016-09-28 17:29 RATOS B 40,31 SEK

Företagsledning och styrelse

Företagsledning

Magnus Silfverberg,VD
Karin Sandsjö, CFO
Anne-Marie Andric, CHRO
Anders Borg, CSO
Robert Burén, CIO
Edoardo Jacucci, CPO
Anne Årneby, CMO
Magnus Silfverberg, Acting Country Director
Birger Baylund, Director Group Sales
Eckhard Geulen, Regional Director DACH
Jon Slorer, Director International Markets

Styrelse

Jon Risfelt, Ordförande
Johan Anstensrud
Anders Eriksson
Erik Haegerstrand
Mikael Norlander, Ratos (bolagsansvarig)
Berit Svendsen
Sara Öhrvall
Sara Hansson, Arbetstagarrepresentant
Maria Evaldsson, Arbetstagarrepresentant