MENY
Meny
Aktien 2016-09-29 15:16 RATOS B 40,38 SEK

Bisnode

  • Magnus Silfverberg

    VD

Bisnode är en av Europas ledande leverantörer av beslutsstöd inom affärs-, kredit- och marknadsinformation. Kunderna är företag och organisationer i Europa som använder Bisnodes tjänster till att omvandla data till insikter för både dagliga frågor och stora strategiska beslut.

2015 omsatte Bisnode 3 535 Mkr och EBITA uppgick till 280 Mkr. Medelantal anställda 2 394.

Utveckling 2016

(från Ratos delårsrapport januari-juni 2016)

  • Under första halvåret har det omfattande förändringsarbetet för att stärka kärnverksamheten och modernisera kunderbjudandet accelererats. Som en effekt av detta uppgick den organiska intäktsutvecklingen justerat för valutaeffekter till -3%, främst hänförligt till minskade volymer i Sverige
  • Strategiska initiativ för att stärka organisationen, utveckla erbjudandet och skapa lönsam tillväxt har genomförts. Till följd av genomförda åtgärder uppgick operativ EBITA till nivå med föregående år. Engångskostnader hänförliga till omstruktureringsarbete, framför allt nedbemanning, uppgick till 64 Mkr (13) under perioden. Ytterligare initiativ planeras
  • För att möjliggöra omstruktureringsarbetet ingick Bisnode ett nytt finansieringsavtal i maj och i samband med det tillförde Ratos 175 Mkr motsvarande sin ägarandel om 70%

Läs mer om Bisnode