MENY
Meny
Aktien 2016-09-29 17:29 RATOS B 40,64 SEK

Biolin Scientific

  • Christina Rubenhag

    VD

Biolin Scientific utvecklar, tillverkar och säljer analysinstrument för forskning, utveckling och kvalitetskontroll. Bolagets största marknadsnisch är nanoteknik, främst materialvetenskap, cellanalys och biofysik.

2015 omsatte Biolin Scientific 227 Mkr och EBITA uppgick till 8 Mkr. Medelantal anställda 115.

Utveckling 2016

(från Ratos delårsrapport januari-juni 2016)

  • Negativ försäljningsutveckling om -18% till följd av låg efterfrågan inom både Analytical Instruments och Drug Discovery. Försämrad lönsamhet till följd av den svaga försäljningen
  • Under perioden lanserades den nya produkten Q-sense Initiator inom Analytical Instruments som förväntas bidra positivt på längre sikt

Läs mer om Biolin Scientific