MENY
Meny
Aktien 2016-09-27 17:29 RATOS B 39,81 SEK

ArcusGruppen

Verksamhet

ArcusGruppen (Arcus) är en ledande leverantör av vin och sprit i Norden. Verksamheten är indelad i tre områden: Sprit, Vin och Logistik (Vectura).

Till bolagets mest kända egna varumärken inom Sprit hör bland annat Aalborg Akvavit, Braastad Cognac, Gammel Dansk, Lysholm Linie Aquavit och Vikingfjord Vodka. Inom Vin har Arcus både egna varumärken, som exempelvis Falling Feather och Ruby Zin, samt agenturverksamhet, där bolaget representerar producenter som Masi, Francois Lurton och E. Guigal. Vectura är Norges ledande logistikföretag inom alkoholhaltiga drycker.

Arcus hemmamarknad är Norden. I Norge är Arcus marknadsledare inom både vin och sprit. På övriga nordiska marknader är Arcus en av de ledande aktörerna.

Marknad

Inom sprit konkurrerar Arcus dels med multinationella företag med internationella varumärken, som Bacardi, Diageo och Pernod Ricard, dels med lokala aktörer som finska Altia. Inom Arcus viktigaste spritsegment, akvavit, består marknaden endast av lokala aktörer, då smak och konsumtionsmönster skiljer sig mellan olika marknader.

De nordiska vinmarknaderna är fragmenterade och består i huvudsak av lokala importörer (agenter) som både representerar internationella producenter och utvecklar egna lokalt anpassade varumärken som i huvudsak säljs i de nationella detaljhandelsmonopolen.

Marknaden för vin- och spritprodukter anses konjunkturokänslig. Under senare år har konsumtionsmönstret i Norden skiftat från sprit till större efterfrågan inom vin. Totalt sett växer marknaden för vin med cirka 1-3% medan sprit är volymmässigt stabilt till svagt fallande, dock med en premiumisering mot högre värde.

Året i korthet

2015 genomfördes två strategiska tilläggsförvärv i linje med målet att expandera i Norden. Under året förvärvades ett av Finlands ledande vinimportföretag Social Wines samt svenska ekologiska akvavit- och glöggmärket Snälleröds.

Försäljningen ökade genom god utveckling inom Vin medan Sprit visade stabil omsättningsutveckling för helåret efter en god utveckling under andra halvåret.

Rörelseresultatet förbättrades trots sammantaget svagare utveckling inom sprit, negativ påverkan av valuta-effekter och höjd alkoholskatt. Under andra halvåret har produktionen i Aalborg flyttats till Gjelleråsen. Logistikverksamheten Vectura uppvisade ett förbättrat resultat till följd av betydande kostnadsreduktioner, trots lägre volym.

Kenneth Hamnes tillträdde som ny VD för ArcusGruppen i augusti 2015.

Hållbarhet

Arcus fokuserar hållbarhetsarbetet kring tre teman: miljö, ansvarsfull värdekedja och ansvarsfull konsumtion. För att minska miljöpåverkan arbetar bolaget bland annat med att minska vattenförbrukning och spill i produktionen samt att öka andelen förnyelsebar energi. Bolaget följer de nordiska alkoholmonopolens gemensamma uppförandekod och har därmed tydliga krav både på den egna organisationen och på sina underleverantörer. Bolaget tar aktivt ställning mot alkoholmissbruk, bland annat genom program för Ansvarsfull Alkoholkonsumtion. Arcus skrev 2012 under FN:s Global Compact.

Utvecklingspotential

Arcus har genomgått en total transformation sedan Ratos förvärvade bolaget och har utvecklats till en ledande nordisk vin- och spritleverantör. Under de senaste tio åren har verksamheter som inte tillhör kärnaffären avyttrats, fastigheter sålts, flera förvärv gjorts av kompletterande varumärken och satsningar har genomförts inom utvecklat erbjudande. Arcus har även investerat i en ny modern produktions- och logistikanläggning, Gjelleråsen.

Vectura, distribution av alkoholhaltiga drycker i Norge, är en affärskritisk verksamhet för Arcus. Omfattande omstruktureringsarbete mot lönsamhet har genomförts vilket har lett till en sänkt kostnadsbas.

Arcus verkar på en konjunkturokänslig och stabil till svagt växande marknad. Strategiplanen fokuserar på organisk tillväxt, förbättrad lönsamhet och effektiv produktion. Spritportföljen med starka varumärken har betydande utvecklingspotential och varumärkesutveckling står högt i fokus. Tillsammans med en stark position på en växande och fragmenterad vinmarknad finns en bra grund för fortsatt tillväxt. Värdeskapande tilläggsförvärv har historiskt varit en viktig del av Arcus strategi och förväntas vara så även framgent. Med en stark ledningsgrupp står bolaget väl rustat för framtiden. Målet är att Arcus ska fortsätta växa med ökad lönsamhet och vi ser fortsatt goda utvecklingsmöjligheter. 

(Huvudsakligen från Ratos årsredovisning 2015.)