MENY
Meny
Aktien 2016-09-23 17:29 RATOS B 40,16 SEK

Företagsledning och styrelse

Företagsledning

ArcusGruppen

Kenneth Hamnes, VD
Rune Midtgaard, CFO
Thomas Patay, Direktör Vin
Erik Bern, Direktör Supply Chain
Erlend Stefansson, Direktör Sprit
Per Bjørkum Direktör Kommunikation
Bjørn Delbæk, tf Direktör HR

Vectura

Lorna Stangeland, VD
Jon Simen Rustad, Ekonomidirektör

Styrelse

ArcusGruppen

Michael Holm Johansen, Ordförande
Eilif Due
Mikael Norlander, Ratos (bolagsansvarig)
Hanne Refsholt
Daniel Repfennig, Ratos
Leena Saarinen
Paul Martin Hosen, Arbetstagarrepresentant
Erik Hagen, Arbetstagarrepresentant
Arne Larsen, Arbetstagarrepresentant

Vectura

Peter Nilsson, Ordförande
Mikael Norlander, Ratos (bolagsansvarig)
Daniel Repfennig, Ratos
Thomas Wallberg
Adil Amin, Arbetstagarrepresentant
Kjell Arne Greni, Arbetstagarrepresentant
Lasse Hansen, Arbetstagarrepresentant