MENY
Meny
Aktien 2016-09-23 17:29 RATOS B 40,16 SEK

Företagsledning och styrelse

Företagsledning

Knud Andersen, VD
Thomas Thomsen, CFO

Styrelse

Anders Lindblad, Ordförande
Anni Dressø
Martin Jensen
Ole Jørgensen
Robin Molvin, Ratos (bolagsansvarig)
Anders Paulsson
Finn Ebsen, Arbetstagarrepresentant
Charlotte Matthiesen, Arbetstagarrepresentant
Martin Højbjerg, Suppleant, Ratos