MENY
Meny
Aktien 2016-09-29 17:29 RATOS B 40,64 SEK

AH Industries

  • Knud Andersen

    VD

AH Industries är en ledande underleverantör av metallkomponenter, moduler och system samt tjänster till vindkraft-, cement- och mineralindustrin.

2015 omsatte AH Industries 929 Mkr och EBITA uppgick till 15 Mkr. Medelantal anställda 369.

Utveckling 2016

(från Ratos delårsrapport januari-juni 2016)

  • Stabil försäljningsutveckling men svag lönsamhet till följd av interna produktionsstörningar inom Manufacturing Solutions under första kvartalet. Positiv resultatutveckling under andra kvartalet
  • Högt fokus på förbättringsinitiativ inom samtliga affärsområden, vilket bland annat resulterat i ordrar till nya asiatiska kunder inom Site Solutions

Läs mer om AH Industries