MENY
Meny
Aktien 2016-09-26 17:29 RATOS B 39,60 SEK

Människor är nyckeln

Det som är avgörande för Ratos värdeutveckling över tid är våra transaktioner och hur väl vi lyckas att genomdriva ambitiösa planer i bolagen. En viktig del i detta är Ratos organisation samt styrelser, ledningsgrupper och medarbetare i bolagen. Det krävs både erfarenhet, kompetens och engagemang för att utveckla ett företag, därför är HR och talangutveckling prioriterade frågor för oss som ägare.

I Ratos investeringsorganisation arbetar idag cirka 25 personer som ansvarar för utvecklingen av bolagen samt att hitta nya investeringsmöjligheter. Ratos arbetar också aktivt med industriella rådgivare som verkar som rådgivare i investeringsprocesser och bolagsutveckling med lång erfarenhet från nordiskt affärsliv. Totalt har Ratos cirka 50 medarbetare och drygt 15 Industrial Advisors som stödjer verksamheten.