MENY
Meny
Aktien 2016-09-26 13:57 RATOS B 39,91 SEK

Värdeskapande företagsutveckling

Som aktiv ägare verkar vi för att bygga framgångsrika och hållbara företag.

I partnerskap med bolagen skapas lånsiktiga värden framförallt genom omsättningstillväxt och lönsamhetsförbättringar. Hur detta i praktiken går till skiljer sig från företag till företag. Som aktiv ägare kan vi bidra med att rekrytera nyckelpersoner, tillföra kapital som ger företagen möjlighet att satsa på exempelvis produktutveckling, förbättrade kunderbjudanden och att göra insteg på nya marknader. Vi kan också erbjuda ett brett kontaktnät som kan bidra med kunskap och nya idéer. Det kan även innebära att göra tilläggsförvärv som ger intäkts- och kostnadssynergier eller investeringar i ny produktionsteknologi för att höja effektivitet och produktivitet. Vi strävar alltid efter att ge ledning och styrelse nya perspektiv, inte minst i hållbarhetsfrågor där vi driver ett strukturerat arbete med tydliga målsättningar och kontinuerlig uppföljning.

Ibland tas initiativ till förändringar som stöper om hela branscher. Ett bra exempel är Inwido, som börsnoterades 2014 och där vi sålde våra sista aktier under hösten 2015. Under vår tid som ägare i Inwido förvärvades och integrerades ett 30-tal fönster- och dörrtillverkare i en väl fungerande koncern. I dag är Inwido Europas största tillverkare av fönster och dörrar. Det är dock inte alltid stora och omvälvande förändringar som skapar stora värden. Att år för år stadigt förbättra lönsamhet och höja omsättningstillväxt med några procentenheter ger stora effekter, som i fallet med Nordic Cinema Group, där en omstöpning av den nordiska biobranschen har lett till kontinuerliga förbättringar. Vårt enskilt viktigaste bidrag till värdeskapande är dock att tillsammans med ledning och styrelse lägga fast bolagens strategier och vara tydliga kravställare för att säkra och följa upp att de genomförs och ger önskat resultat. Det är på så sätt investeringsidéen bakom förvärvet förverkligas. ArcusGruppen är ett bra exempel på en väl genomförd strategi där bolaget har utvecklats från norskt kemi- och spritbolag till Nordens ledande vin- och spritleverantör.