MENY
Meny
Aktien 2016-09-23 17:29 RATOS B 40,16 SEK

Telefonkonferens 17 februari i samband med bokslutskommuniké

2016-02-10

Denna information offentliggörs enligt lagen om värdepappersmarknaden, lagen om handel med finansiella instrument eller krav ställda i noteringsavtal.

Onsdagen den 17 februari publicerar Ratos sin bokslutskommuniké 2015. Rapporten offentliggörs cirka kl 08.00.

Så snart rapporten offentliggjorts publiceras en intervju med VD Susanna Campbell på www.ratos.se.

Klockan 10.00 hålls en telefonkonferens. Vid deltagande var vänlig ring tel nr 08-566 426 62 strax före klockan 10.00. Telefonkonferensen websänds på www.ratos.se där även presentationsmaterial till telefonkonferensen finns tillgängligt från det att rapporten offentliggjorts.

Telefonkonferensen finns i efterhand att tillgå via www.ratos.se.

För frågor vänligen kontakta:
Elin Ljung, Kommunikationschef, 08-700 17 20