MENY
Meny
Aktien 2017-08-21 15:49 RATOS B 38,29 SEK

Ratos substansvärde

1998-07-06

Substansvärde per 98-07-03 107 kr/aktie