MENY
Meny
Aktien 2016-09-28 10:21 RATOS B 40,55 SEK

Ratos substansvärde

1998-07-06

Substansvärde per 98-07-03 107 kr/aktie