MENY
Meny
Aktien 2016-09-27 17:29 RATOS B 39,81 SEK

Ratos substansvärde

1998-07-13

Substansvärde per 98-07-10 106 kr/aktie