MENY
Meny
Aktien 2016-09-29 17:29 RATOS B 40,64 SEK

Ratos substansvärde

1998-07-20

Substansvärde per 98-07-17 108 kr/aktie