MENY
Meny
Aktien 2016-09-30 17:29 RATOS B 40,74 SEK

Nordiskt nätverk

De nordiska länderna skiljer sig åt i flera avseenden, bland annat vad avser företagsstruktur, branschfördelning och affärskultur. För att förbättra våra kontaktytor har vi Advisory Board i Danmark, Finland, Norge och Sverige som består av personer med lång industriell erfarenhet. De verkar som Ratos representanter och bidrar med kunskap om lokalt affärsliv samt med sitt respektive nätverk.

Norge

Fyra bolag: Aibel, ArcusGruppen, HENT och Jøtul

Ratos Norge-team

Advisory Board

 

Danmark

Tre bolag: AH Industriesairteam och Oase Outdoors.

Ratos Danmark-team

Advisory Board

 

Finland

Fyra bolag:  GS-HydroLedilNebula och Serena Properties.

Ratos Finland-team

Advisory Board

 

Sverige

Tio bolag: Biolin Scientific, Bisnode, Diab, Euromaint, Gudrun Sjödén GroupHL DisplayKVDMobile Climate ControlSpeed Group och TFS.

Ratos Sverige-team:

Advisory Board: