MENY
Meny
Aktien 2016-09-23 17:29 RATOS B 40,16 SEK

Lars Johansson


Johansson Lars

Investment Director och tf VD

lars.johansson@ratos.se


Ansvarig för innehavet KVD.

Civilekonom.

Anställd på Ratos sedan 2014.
Swedavia 2012-2014.
TV4 Group 2006-2012.
Orc Software 2000-2006.
TIME Ventures 1998-2000.
AssiDomän 1996-1998.
SpectraPhysics 1992-1996.
BCB Broker Ltd 1990-1992.
AGA  1985-1990.

Aktier i Ratos: 0
Optioner i Ratos:
50 000 köpoptioner/2014
25 000 köpoptioner/2015