MENY
Meny
Aktien 2016-09-26 13:57 RATOS B 39,91 SEK

Henrik Blomé


Blomé Henrik

Vice VD och Investment Director

henrik.blome@ratos.se


Ansvarig för innehavet HENT.

Civilekonom.

Anställd på Ratos sedan 2001.
Bain & Company 1998-2001.

Aktier i Ratos: 0
Optioner i Ratos: 
58 500 köpoptioner/2012
30 000 köpoptioner/2013
35 000 köpoptioner/2014
46 500 köpoptioner/2015