MENY
Meny
Aktien 2016-09-23 17:29 RATOS B 40,16 SEK

Bo Jungner


Jungner Bo

Vice VD och Investment Director

bo.jungner@ratos.se


Civilekonom.

Anställd på Ratos sedan 1998.
Brummer & Partners 1996–1998.
SEB/Enskilda 1983–1996.

Aktier i Ratos: 280 000 B-aktier, 300 preferensaktier
Optioner i Ratos:  
117 300 köpoptioner/2012
  90 000 köpoptioner/2013
  50 000 köpoptioner/2014
  46 500 köpoptioner/2015