MENY
Meny
Aktien 2016-09-27 17:29 RATOS B 39,81 SEK

Leif Johansson


Johansson Leif

Industrial Advisor


Ingenjörs- och ekonomutbildning.

Rådgivare till Ratos sedan 2013.

Styrelseuppdrag i Ratos innehav: Styrelseordförande i Euromaint. Suppleant i Aibel.

Övriga uppdrag: Styrelseordförande i Aalborg Ejendom och Girovent AB. Styrelseledamot i Einar Mattson AB och Profura AB.

Tidigare Vice VD och Investment Director Ratos, VD/Koncernchef LB-Invest, ledande befattningar inom Procuritas KB samt eget konsultbolag.