MENY
Meny
Aktien 2016-09-30 17:29 RATOS B 40,74 SEK

Yvonne Carpenter Elveljung


Carpenter Elveljung Yvonne

VD-assistent

yvonne.carpenter.elveljung@ratos.se


Anställd på Ratos sedan 2015.
Sandvik 2011-14.
SSAB 2006-11.