MENY
Meny
Aktien 2016-09-30 17:29 RATOS B 40,74 SEK

Nyckeltal

20152014201320122011
Resultat före skatt, Mkr8921 3671 083767860
Resultat/resultatandelar, Mkr664392602-29546
Exitresultat, Mkr1 1011 390895978525
Eget kapital1), Mkr12 88214 02713 77812 35313 658
Utdelning2), Mkr1 1111 1201 0401 0191 754
Avkastning på eget kapital, %48654
Soliditet, %4746413937

 
1) Hänförligt till moderbolagets ägare
2) Avser utdelning på stam- och preferensaktier (från och med 2012)