MENY
Meny
Aktien 2016-09-27 17:29 RATOS B 39,81 SEK

Utdelning

Utdelningspolicy för stamaktie (aktier av serie A och B)

Utdelningen på stamaktier ska över tid spegla den faktiska resultatutvecklingen i Ratos och en jämn utveckling av utdelningen eftersträvas. Historiskt har drygt 50% av resultatet efter skatt delats ut.

 

20152014201320122011
Utdelning per A- och B-aktie, kr3,253,253,003,005,50
Utdelning per preferensaktie, kr10010010075
Utdelning i % av resultat efter skatt1)252101141158337
Utdelning i % av eget kapital1)988813
Utdelning2), Mkr1 1111 1201 0401 0191 754
Direktavkastning, B-aktie, %6,76,95,24,86,8

1) Avser stamaktier
2) Avser utdelning på stam- och preferensaktier (från och med 2012)

Utdelning per stamaktie (A- och B-aktie), kr kr
2009 4.75
2010 5.25
2011 5.5
2012 3.00
2013 3.00
2014 3.25
2015 3.25

 

Preferensaktien

Utdelning på preferensaktier av serie C regleras i bolagsordningen och uppgår för närvarande till 25 kronor per kvartal och aktie. Maximal utdelning per aktie är 100 kronor per år. Utbetalning sker kvartalsvis i februari, maj, augusti och november.

Kalendarium, utdelning preferensaktier

Avstämningsdagar för de kvartalsvisa utdelningarna på preferensaktier av serie C är beslutade till:

  • 13 maj 2016
  • 15 augusti 2016
  • 15 november 2016
  • 15 februari 2017

Utbetalning från Euroclear Sweden beräknas ske:

  • 18 maj 2016
  • 18 augusti 2016
  • 18 november 2016
  • 20 februari 2017