MENY
Meny
Aktien 2016-09-29 17:29 RATOS B 40,64 SEK

Aktieägare

Antalet aktieägare uppgick per 2016-06-30 till cirka 64 600.

2016-06-30

Kapital %

Röster %

Familjen Söderberg med bolag

17,8

43,5

Ragnar Söderbergs stiftelse

9,5

17,1

Torsten Söderbergs Stiftelse

8,7

12,6

Avanza Pension

1,9

0,6

CBNY-Norges Bank

1,7

0,5

Uppsala Universitets Stift. Förv.

1,0

0,3

Fjärde AP-fonden

1,0

0,3

JPM Chase

1,0

0,3

Nordnet Pensionsförsäkring

 0,9  0,3
SSB Client Omnibus

0,9

0,3