MENY
Meny
Aktien 2016-09-26 17:29 RATOS B 39,60 SEK

Återköp

Beslut togs på årsstämman 2016 om att förvärv upp till 7% av bolagets egna aktier får ske fram till nästa årsstämma. Syftet med återköpet är att ge styrelsen ökat handlingsutrymme i sitt arbete med att skapa värde för bolagets aktieägare. Häri ingår bl a säkring av köpoptioner utställda inom ramen för Ratos incitamentsprogram.

Ratos genomförda återköp offentliggörs efter avslutat köp. Aktuella uppgifter finns på Nasdaq Stockholms hemsida, som uppdateras dagligen.

Totalt innehav egna B-aktier 2015-12-31 5 127 606
Optionslösen 2016, kv 1-2 0
Återköp 2016, kv 1-2 0
Överlåtelse av aktier till adm. personal 1 344

Totalt innehav av egna B-aktier 2016-06-30
(snittkurs 69 kr)

5 126 678
   
Totalt innehav av egna preferensaktier 2015-12-31 89 854
Återköp 2016, kv 1-3 30 987
Totalt innehav av egna preferensaktier 2016-09-22 (snittkurs 1 870 kr)  120 841
   
   
Antal utgivna aktier 2016-06-30 324 970 896
Antal utestående stamaktier 2016-06-30 319 014 634
Antal utestående preferensaktier 2016-09-22 709 159