MENY
Meny
Aktien 2016-09-27 17:29 RATOS B 39,81 SEK

Mentor Sverige

Ratos stödjer sedan 2006 Mentor Sverige som ger ungdomar kraft att växa.

Mentor Sverige är en ideell organisation som tillsammans med svenskt näringsliv och volontärer arbetar med att förebygga droganvändning och våld bland ungdomar. Detta görs genom ett mentorskapsprogram riktat till ungdomar samt genom stöd till föräldrar via ett föräldraskapsprogram som erbjuder kurser och seminarier för att sprida kunskap och skapa opinion.

Mentor Sverige är en del av Mentor International som arbetar aktivt i ett flertal länder för ungas hälsa. Metoden bygger på att fokusera på det positiva och att tidigt satsa på de skyddsfaktorer som gör att en ung människa inte hamnar snett. Forskning visar att en av de främsta förebyggande faktorerna är goda relationer med vuxna: föräldrar, lärare, släkt och andra vuxna. En annan viktig skyddsfaktor, som Mentor Sverige arbetar för att stärka, är viljan att gå i skolan och ha studiemotivation.

Mentor Sverige:

  • ger ungdomar en mentor, en extra vuxen.
  • ger föräldrar stöd i föräldrarollen genom kurser och seminarier
  • samarbetar med skolor för att ge elever inspiration och motivation till att vara i skolan