MENY
Meny
Aktien 2016-09-30 17:29 RATOS B 40,74 SEK

Klaragården (Stockholms Stadsmission)

Stadsmissionens hus Klaragården är en fristad för utsatta kvinnor i Stockholms-området. Hit söker sig kvinnor dagligen för att få äta, duscha, sova samt få rådgivning, bland annat i juridiska frågor. Ratos har varit projektpartner sedan 2004.

I början av 1990-talet ökade en grupp utsatta människor i Stockholm – kvinnor som lever i hemlöshet. Kvinnor som dagligen konfronteras med gatans hårda villkor och samhällets förakt. Många är beroende av män för att överleva och priset de får betala är högt.

Insikten fick Stockholms Stadsmission att planera en frizon där utsatta kvinnor är välkomna i vilket skick de än befinner sig i. Den 8 mars 1993 invigdes Klaragården som Sveriges första lågtröskelverksamhet för kvinnor. Klaragården är en fristad från droger, våld, prostitution och kriminalitet.

För att kunna påbörja och ta sig igenom en förändringsprocess eller bara orka med sin vardag är det viktigt att få sina basbehov tillfredställda. På Klaragården finns möjlighet att duscha, få rena kläder, äta, vila, sova och umgås.

Klaragården stöttar kvinnorna i att hålla kontakt med sitt privata och professionella nätverk och länkar vidare till socialtjänst, missbruksvård, psykiatri och annan sjukvård.