MENY
Meny
Aktien 2016-09-29 10:15 RATOS B 40,62 SEK

Inkludera Invest

Ratos inledde 2014 ett samarbete med Inkludera Invest, en ideell förening som verkar mot utanförskapet i Sverige genom att stärka sociala entreprenörer som utvecklat lösningar på sociala problem. Inkludera Invest använder kunskap, humankapital och finansiering från näringslivet för att utveckla entreprenörernas verksamheter.

Inkludera Invest går in som långsiktig partner till sociala entreprenörer som bedöms ha en innovativ och stark lösning på utanförskap. Målet är att sprida starka sociala innovationer på lång sikt och genom dessa innovationer bidra till ökad inkludering av marginaliserade grupper. Inkludera Invests investering i entreprenörernas verksamheter består av ett nära partnerskap med syfte att bygga finansiellt hållbara och skalbara verksamheter. Målet är att verksamheterna ska ha en stabil ekonomi så att de kan nå ut till många fler. Inkludera Invest stöder idag Maskrosbarn, Process Kedjan, Barn till Ensamma Mammor, Gatans Lag, Idrott Utan Gränser (IUG), samt Jobbassistenten.

Inkludera Invests verksamhet ligger väl i linje med Ratos tradition av att vara föregångare och stödja nya typer av verksamheter, samtidigt som arbetsmetoderna och ”affärsmodellen” på många sätt liknar Ratos. Under 2014 kommer Ratos, i tillägg till att bidra med finansiella medel, att delta i projekt för att hitta vägar att bidra med kompetens och erfarenheter från att utveckla starka företag till Inkludera Invests organisation samt till de sociala entreprenörer som Inkludera samarbetar med.