MENY
Meny
Aktien 2016-09-28 11:59 RATOS B 40,32 SEK

Insamlingsstiftelsen mot Trafficking

Insamlingsstiftelsen mot Trafficking startades 2008 som ett samarbete mellan myndigheter och det civila samhället. Syftet med verksamheten är att stödja offer för människohandel. Ratos har varit stiftelsens huvudsponsor från bildandet, och har därför en betydande inverkan på hur arbetet kan utvecklas.

Insamlingsstiftelsen mot Trafficking är en nationell organisation som samarbetar med myndigheter och det civila samhället. När det gäller stöd till brottsoffer räcker samhällets resurser inte alltid till. Därför är stiftelsen en viktig aktör som arbetar för att förbättra situationen för kvinnor, män, flickor och pojkar utsatta för människohandel.

Människohandel förekommer i dag över hela världen, i såväl fattigare länder som rikare. Enligt FN har omfattningen och organiseringen av handeln med människor och den globala spridningen ökat under senare år. Handeln med kvinnor, män och barn är också kopplad till andra former av internationell organiserad brottslighet, som narkotika- och vapenhandel.

Människohandel är en ljusskygg verksamhet och det är därför mycket svårt att få en tydlig bild av den verkliga omfattningen. Uppskattningar görs att hundratusentals till miljoner människor runt om i världen traffickeras varje år för att exploateras på olika sätt.

Europol, EUs polisstyrka, uppskattar att en halv miljon människor årligen fraktas in bara till EU-länderna för att säljas för sexuella ändamål. Till Sverige transporteras och utnyttjas ett okänt antal kvinnor, män och barn varje år.