MENY
Meny
Aktien 2016-09-27 17:29 RATOS B 39,81 SEK

Föreningsmedlemskap

Handelshögskolan i Stockholm
Ratos stödjer Handelshögskolan i Stockholm genom att vara en så kallad Capital Partner.

Professur vid Handelshögskolan i Stockholm
Ratos bidrar till Per Strömbergs professur i finansiell ekonomi vid Handelshögskolan i Stockholm. Forskningen fokuserar på frågor inom aktivt ägande.

SNS
Inom ramen för Studieförbundet Näringsliv och Samhälle (SNS) bidrar Ratos till forskning inom områden som anknyter till vår verksamhet.