MENY
Meny
Aktien 2016-09-23 17:29 RATOS B 40,16 SEK

Børnehjaelpsdagen

Børnehjaelpsdagen är en dansk självständig organisation som grundades 1904. Målet är att förbättra utsatta barns villkor i Danmark med fokus på barn som lever på barnhem. Verksamheten bedrivs genom intäkter från lotterier, privata sponsorer och medlemskap.

Ratos har sedan 2010 valt att stödja organisationens projekt ”Anbragte Børn i Bevaegelse” som arbetar med att erbjuda barnen möjlighet till fysiska aktiviteter.

Syftet med Anbragte Børn i Bevaegelse är att ge barn och ungdomar lust och förmåga att röra sig mer i vardagen. Så småningom kommer projektet att bidra till att öka implementeringen av fysisk aktivitet på barnhem i hela landet.

Anbragte Børn i Bevaegelse erbjuder barnhemmen ett eller flera besök av sina friskvårdsteam, inbjudan till aktivitetsdagar av olika slag, upplägg för personalen med mera.

Teamet arbetar utifrån varje barnhems ramar och önskemål kring fysiska aktiviteter. Verksamheten är anpassad så att barn och vuxna kan vara fysiskt aktiva tillsammans och ha roligt.

Verksamhetens tjänster är kostnadsfria för deltagande barnhem, barn och vuxna.