MENY
  • Start
  • Corporate Responsibility
Meny
Aktien 2015-10-09 17:29 RATOS B 49,07 SEK

Corporate Responsibility

Hållbara affärer är viktigt för Ratos, både för att det är en grundsten i att vara en ansvarsfull ägare men också för att det är värdeskapande.

Att skapa värde i våra innehav är Ratos viktigaste uppgift. Genom att som aktiv och ansvarsfull ägare bedriva ett strukturerat hållbarhetsarbete och samtidigt anpassa vårt kravställande och stöd till varje innehav, bevarar och skapar innehaven och Ratos värden.

Ratos skrev 2013 under FN Global Compacts tio principer för hållbart företagande samt PRI, FNs principer för ansvarsfulla investeringar och vi tog fram ett nytt CR-ramverk, baserat på Global Compacts principer, vilket tydliggör våra krav och förväntningar på innehaven. Under 2014 har vi arbetat för att implementera detta uppdaterade CR-ramverk.

Medelstora nordiska bolag har i många fall samma utmaningar som större koncerner. Med mer begränsade resurser tvingas de dock att arbeta smartare och mer integrerat för att leva upp till sina intressenters förväntningar. Som ansvarsfulla ägare kommer vi att fortsätta ställa krav men också stötta våra innehav i deras arbete med att kontinuerligt förbättra sig inom frågor som rör
mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, miljö och affärsetik.

Susanna Campbell, VD