MENY
  • Start
  • Corporate Responsibility
Meny
Aktien 2015-03-04 17:30 RATOS B 56,35 SEK

Corporate Responsibility

Hållbara affärer är viktigt för Ratos, både för att det är en grundsten i att vara en ansvarsfull ägare men också för att det är värdeskapande.

Vi ser hållbarhet som en strategisk fråga då en god CR-standard i allt större utsträckning har blivit en förutsättning för att göra affärer. Och som ägare bidrar vi till att våra bolag höjer standarden på sitt hållbarhetsarbete under vår innehavstid.

Vi har ökat vårt fokus på hållbarhetsfrågor de senaste åren och har under 2013 anslutit oss till FNs principer för ansvarsfullt företagande, Global Compact, samt FNs principer för ansvarsfulla investeringar, PRI, för att visa att vi tar dessa frågor på allvar.

Som ägare har vi ett ansvar för att våra innehav bedriver sin verksamhet på ett ansvarsfullt sätt och vi ställer både krav och stöttar dem för att se till att vi och de fortsätter att utveckla hållbarhetsarbetet. Vi arbetar för att integrera CR-arbetet i det strategiska bolagsarbetet för att säkerställa att frågorna hamnar på rätt nivå och att vi bidrar till byggandet av starka, hållbara nordiska företag samtidigt som vi skapar högsta möjliga avkastning till våra aktieägare genom ett professionellt, aktivt och ansvarsfullt utövande av ägarrollen.

Susanna Campbell, VD