MENY
Meny
Aktien 2015-01-30 17:29 RATOS B 51,75 SEK
18 innehav i Norden

18 innehav i Norden

Ratos investerar i företrädesvis medelstora till stora nordiska bolag. Idag äger Ratos 18 bolag.

Ratos förvärvar Ledil

Ratos förvärvar Ledil

Ratos har tecknat avtal att förvärva cirka 67% av aktierna i det finska LED-optikföretaget Ledil Oy.

Om Ratos

Om Ratos

Ratos är ett börsnoterat private equity-konglomerat. Affärsidén är att skapa högsta möjliga avkastning genom ett professionellt, aktivt och ansvarsfullt utövande av ägarrollen i ett antal utvalda företag och investeringssituationer. Mervärden skapas i samband med förvärv, utveckling och försäljning av företag.