MENY
Meny
Aktien 2015-03-31 14:13 RATOS B 59,15 SEK
Årsstämma 2015

Årsstämma 2015

Ratos årsstämma 2015 äger rum torsdagen 16 april 2015 kl 16.30. Gör din anmälan här.

Ratos äger och utvecklar nordiska bolag

Ratos äger och utvecklar nordiska bolag

Ratos fokus och mål är att som aktiva ägare bidra till långsiktig och hållbar verksamhetsutveckling i innehaven samt att genomföra värdeskapande transaktioner. Ratos investerar i nordiska bolag där vår kärnkompetens som professionella, aktiva och ansvarsfulla ägare över tid skapar en god värdeutveckling. Mervärden skapas i samband med förvärv, utveckling och försäljning av dessa i huvudsak onoterade bolag.