MENY
Meny
Aktien 2014-09-22 17:30 RATOS B 52,60 SEK
18 innehav i Norden

18 innehav i Norden

Ratos investerar i företrädesvis medelstora till stora nordiska onoterade bolag. Idag äger Ratos 18 bolag.

Om Ratos

Om Ratos

Ratos är ett börsnoterat private equity-konglomerat. Affärsidén är att skapa högsta möjliga avkastning genom ett professionellt, aktivt och ansvarsfullt utövande av ägarrollen i ett antal utvalda företag och investeringssituationer. Mervärden skapas i samband med förvärv, utveckling och försäljning av företag.